Darbo valandos I - IV 10.00 - 19.00
 V      9.00 - 18.00
VI - VII NEDIRBAME
 Skambinkite +370 655 35 307
 Rašykite mums vilniausvm@gmail.com

PAPILDOMAS MOKYMAS

Papildomas mokymas vykdomas: 1) motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų; 2) pradedantiesiems (A, A1, A, B ar B1 kategorijos vairuotojai turintys vairavimo stažą iki dvejų metų) vairuotojams, pažeidusiems KET reikalavimus.

TEORIJA 45 min.,90 min. psich. kursas, 45 min. pažeidimo analizė + testas, 45 min. vairavimas

PROGRAMA

1) 45 min. trukmės teorijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis: KET naujovės; atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės; eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika; rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti; saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas.

2) 90 min. trukmės psichologijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis: vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje; emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę; alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui; vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save.

3) 45 min. trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymas, B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.

4) 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.

5) Žinių patikrinimo testas.

Reikalingi dokumentai:

  • Administracinio teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė;
  • Vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas;
  • Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Pažeidimo aprašą (galima užpildyti mokykloje).

Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodame papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Informuojame, kad prieš sudarant sutartį vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo būti pasirašytinai supažindinti su mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir papildomo vairuotojų mokymo tvarka ir informuoti, kad papildomo vairuotojų mokymo metu (išskyrus individualią padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

KAINA: 100 Eur